წინა მაშუქი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
165 150
წინა მაშუქი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
159 140
სანისლე 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
65 50
სანისლე 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
40
ბადე 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
50
სარკე LIMITED 2011-2015
HYUNDAI ELANTRA
90
ბადე ქვედა 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
50
ბადე ქვედა 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
40
უკანა მაშუქი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
100
უკანა მაშუქი (საბარგულის) 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
45
წინა ბამპერი 2011-2013
100
უკანა ბამპერი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
130
უკანა მაშუქი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
90
ბამპერის სამაგრი
HYUNDAI ELANTRA
20
შუქამრეკლი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
15
შუქამრეკლი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA 
15
უკანა ბამპერი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
110
ბადე 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
50
წინა ბამპერი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA  წინა ბამპერი 
130
კაპოტი
hyundai elantra 
250
ფრთა
hyundai elantra 
75
რადიატორის სამაგრი (ეკრანი)
hyundai elantra 
140
ძრავის დამცავი
hyundai elantra 
40
ფრთის საფენი
hyundai elantra 
25