ბამპერის სამაგრი
HYUNDAI ELANTRA
15
შუქამრეკლი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
15
შუქამრეკლი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA 
15
ფრთის საფენი
hyundai elantra 
25
სანისლე 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
40
ბადე ქვედა 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
40
ძრავის დამცავი
hyundai elantra 
40
უკანა მაშუქი (საბარგულის) 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
45
სანისლე 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
65 50
ბადე ქვედა 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
50
ბადე 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
55
ბადე 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
60
ბამპერის ბადე limited
HYUNDAI ELANTRA 
70
ფრთა
hyundai elantra 
75
წინა ძელი ( ბალკა)
hyundai elantra
80
სარკე LIMITED 2011-2015
HYUNDAI ELANTRA
90
უკანა მაშუქი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
90
უკანა მაშუქი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
100
წინა ბამპერი 2011-2013
100
უკანა ბამპერი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
110
წინა მაშუქი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA
165 140
წინა მაშუქი 2011-2013
HYUNDAI ELANTRA
159 140
წინა ბამპერი 2014-2015
HYUNDAI ELANTRA  წინა ბამპერი 
140
რადიატორის სამაგრი (ეკრანი)
hyundai elantra 
140