უკანა ბამპერი
L200 უკანა ბამპერი
1000
ფრთა
Mitsubishi L200
450
წინა მაშუქი
Mitsubishi L200
250
უკანა მაშუქი
Mitsubishi L200
300
კაპოტი
Mitsubishi L200
400