ემბლემა 2010
Skoda Octavia
20
შუქამრეკლი
Skoda Octavia
25
საბუქსირეს ხუფი
Skoda Octavia
40
სანისლე
Skoda Octavia
60
უკანა მაშუქი
Skoda Octavia
110
უკანა ბამპერი 2010-2012
SKODA OCTAVIA 2010-2012
180
წინა მაშუქი
SKODA OCTAVIA 2010-2012
280