ემბლემა
Skoda Octavia
20
სანისლე
Skoda Octavia
60
საბუქსირეს ხუფი
Skoda Octavia
40 30
შუქამრეკლი
Skoda Octavia
25
უკანა მაშუქი
Skoda Octavia
110 93
უკანა ბამპერი 2010-2012
SKODA OCTAVIA 2010-2012
180
წინა მაშუქი
SKODA OCTAVIA 2010-2012
280